อาหารเพื่อสุขภาพ ที่คุณคู่ควร

อาหาร คือ สิ่งหล่อเลี้ยงร่างกายของเรา โดยประโยชน์ของอาหารมีมากมายหลายประการ อาทิ ให้พลังงานความอบอุ่นแก่ร่างกาย เสริมสร้าง ซ่อมแซมอวัยวะต่าง ๆ ช่วยควบคุมการทำงานของร่างกาย และป้องกันต้านทานโรค ให้ร่างกายแข็งแรง ซึ่งหลักการเลือกบริโภคอาหาร มีดังนี้ เลือกรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่ อาหารสดใหม่ ไม่เน่าเสีย และต้องรับประทานให้ครบทั้งสามมื้อ เช้า กลางวัน และเย็น โดยเฉพาะอาหารมือเช้าสำคัญมาก ต้องรับประทานให้ได้ในทุกวัน
อาหาร เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่ทุกคนขาดไม่ได้ เพราะอาหารเป็นสิ่งที่ให้พลังงานแก่ร่างกายของเรา เพื่อร่างกายจะได้นำพลังงานที่ได้รับไปใช้ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละวัน และยังเป็นสิ่งที่สร้างเสริมร่างกายให้แข็งแรง ดังนั้นการเลือกบริโภคแต่ของดีมีประโยชน์จึงเป็นสิ่งที่ดี โดยหลักการบริโภคต้องรับประทานอาหารห้าหมู่ ให้ครบทุกหมู่ในแต่ละวัน โดยต้องรับประทานให้เพียงพอต่อร่างกายต้องการ โดยอาหารห้าหมู่ประกอบไปด้วย โปรตีน คาร์โบไฮเดรต เกลือแร่ วิตามิน และไขมัน